Contact Us

Address

Gandhi +2 & +3 Science College
Nuashai, Near Cosmopolis Apartment, Dumduma Housing Board Colony, Phase-IV, Khandargiri, Bhubaneswar-19, Khurdha, Odisha
Email Id:gandhigpsc14@gmail.com
info@gandhiplus2college.in
Website: www.gandhiplus2college.in

Admission Contact

Angul & Sambalpur
Biswajit Sir : 7682843504

Dhenkanal, Deogarh
Baidhar Sir : 7008841372

Keonjhar & Jaipur & Sukinda
Chandan Sir : 9938522684, 9437386920

Astaranga, Konark, Gop
Laxmidhar Sir : 9668649009

Bhubaneswar & Khurda, Nayagrah
Sahoo Sir : 9658749571

Ghatagoan & Mayurbhanj
Biswaranjan Sir : 7504362379
Deepak : 9668998394

Sundargarh
Jeevan Sir :8456932282
Jadu Sir : 9437785633

Brahmagiri, Satapada
Surya Sir : 9348869695
Pratik Sir : 9348573750

Sambalpur
Pinku Sir : 8018412729

Contact Form